Институции

Забраняват извънщатните чиновници

Държавните ведомства и общините вече няма да могат да назначават чиновници извън утвърдените бройки на персонала. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет, публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации. По този начин ще се ограничи възможността за раздуване на администрацията. В момента организациите на бюджетна издръжка могат да назначават допълнително служители извън утвърдените си щатни разписания – с до 10% повече от отпуснатите им бройки. Това е регламентирано от постановление №66 за кадровото осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, което е прието от кабинета на Жан Виденов през 1996 г. В администрацията не се събира информация колко ведомства са се възползвали от тази „вратичка“, но служители говорят под сурдинка, че щатните таблици в министерствата често биват раздути под този претекст. След влизане в сила на предложеното за обсъждане постановление тази възможност ще отпадне. Чиновниците, които са назначени в момента по Виденовото постановление, няма да бъдат уволнявани. Но ако напуснат по своя инициатива, щатната бройка ще се закрива, предвижда проектът на Министерския съвет.

Източник : / Труд /

Коментари