Криминално

Забраниха брането на липов цвят

Пещера. Със Заповед №355/17.06. 2015г. на кмета на Община Пещера – Георги Козарев, се забранява брането на липов цвят, чупенето на клони за добиване на липов цвят от липовите дървета намиращи се в общинския поземлен фонд и зелените площи на територията на Община Пещера, както и от липовите дървета по тротоари, алеи, площади, парковете, градини и др. пешеходни зони в града и крайселищните зони. При констатиране на нарушения виновните лица ще бъдат санкционирани. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществяват длъжностни лица от Общинска администрация-Пещара, Териториално поделение „Държавно горско стопанство“ /ТП ДГС – Пещера/, РУ-Пещера, Кметовете на селата Радилово и Капитан Димитриево.

Коментари