Институции

Животновъдите ще получават пасищата дългосрочно

Написано от Пещераинфо

Министерство на земеделието и храните ще предложи животновъдите да получават пасищата от общините дългосрочно за минимум 5 години. Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на среща с ръководството на Конфедерацията на работодателите в България (КРИБ). В момента общините отдават пасищата година за година. По този начин животновъдите нямат сигурност за дълъг период, че могат да стопанисват земите и да получават субсидии за тях, отбеляза министърът. Земи от Държавния поземлен фонд вече се отдават под аренда  дългосрочно на земеделските производители.

Изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов поиска на срещата държавата да стимулира комасацията чрез финансова санкция за необработваемата земя. Министър Найденов обясни, че няма консенсус на национално ниво за въвеждане на данък или такса за пустеещите ниви. По данни на министерството необработваемата земя е намаляла на 16% в сравнение с 25% преди 2 години. Комасацията започва да се случва сама на икономическа основа, обясни министър Найденов.

Зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова обяви, че вече се работи в посока на предварително очертаване на площите. Това означава, че субсидиите ще ги получава този, който обработва земята. Например арендаторът ще бъде подпомаган, а не собственикът, който е неглижирал своя имот. Идеята е който не обработва земята си да не получава субсидии, каза Боянова. Тя допълни, че така ще се стимулира увеличаването на обработваемите площи. Министър Найденов допълни, че с новата Обща селскостопанска политика след 2014 г. ще бъдат подпомагани активните фермери.

Коментари