Общество

Желю Желев награден с орден „Стара планина“

Написано от Пещераинфо

На 7 март, през 2005 година, Желю Желев е награден с орден „Стара планина“ I степен – за изключително големите му заслуги към РБългария като държавен глава, за приноса му в изграждането и утвърждаването на демокрацията и по повод 70 години от рождението му. Желю Желев е президент на РБългария от 1990 до 1997 година. „Стара планина“ е най-високото отличие в България, връчвано от президента на България на политици, общественици, спортисти, български или чужди граждани.
Орденът „Стара планина“ е учреден с указ на 4 август 1966 г. и е за чужденци. След отмяната на наградната система на НРБ (1991), орденът продължава да съществува и да се раздава, а от 15 юли 1994 г. с него се награждават и български граждани, „които имат изключително големи заслуги към Република България“.

Коментари