Общество

Жадния странник от жажда ще утолява чешма на курорта

Пещера. Йоно Георгиев, Вили Богданов и Юсеин Ахмедов са трима пещерци, които по своя воля опазват и съхраняват природните дадености и построеното от курортисти и дарители на летовище "Св. Константин".

Скоро съвестните ни съграждани установили, че коритото на чешмата в местността "Дядо Тирчо" и "Бекярски мъки" е строшено от неизвестни извършители. Верни на себе си мъжете решили със собствен труд и средства да поправят стореното. Купили цимент, чакъл и пясък и отлели ново корито. По този начин са спрели изливането на питейната течност по трасето на пътя. От местното ОП " ЧПОИ" са обещали да поставят и контейнер за смет, за да се пази чистота.

По време на ежедневните си преходи в района на вилното селище Йоно, както свойски го наричат всички, открил нов водоизточник с изворна вода. Поразчистил той натлачените от времето листа и клони и рукнала чиста вода. Решил, както е редно да изследва течността, за да се усанови дали е годна за пиене. След направените анализи специалистите са излезли със становище, че водата е с невероятни органолептични качества. Сега тримата пещерци са замислили на мястото да отлеят корито, да го украсят с камък и да сложат чучур за да се ползва чешмата от всеки зажаднял турист или пътник. И след години, когато обрасне с мъх да прилича на неръкотворна 

Казват, че в живота си всеки човек трябва да посади поне едно дърво, или да направи чешма безкористно, без егоистичен гъдел да бъде тачен и прочут. Те са посадили десетки. Сега и чешмите… Ако не било, не би се приказвало. За да се споменава доброто от деца и внуци и от техните внуци.

Коментари