Институции

ЕС одобри 3.5 млн. евро за реклама на нашите млечни продукти

Написано от Пещераинфо

Европейско свежо и безопасно” е шестата одобрена от Европейския съюз промоционална програма, за прилагането на която бе подписан договор от  Държавен фонд „Земеделие” и „Асоциация на млекопреработвателите в България”. Програмата е за промоция на млечни продукти в трети страни и ще бъде насочена към пазарите на Австралия и Обединените арабски емирства.  Срокът за изпълнение е три години, с разпределен бюджет от приблизително 3.5 млн. евро за трите годишни фази от изпълнението на договора.

 

Ще бъдат промотирани основно бяло саламурено сирене, кашкавал и кисело мляко. Програмата цели увеличаване потреблението на промотираните продукти и активно запознаване на целевите групи потребители с тяхното разнообразие.

 

Това е втората програма, която ще се прилага от „Асоциация на млекопреработвателите в България”. Първата – „Европейско сирене, моля” –приключва в края на април след тригодишно изпълнение.

 

ЕС предоставя половината от бюджета на програмата, 30% са съфинансиране от ДФ „Земеделие”, а бенефициентът осигурява останалите 20% от средствата.

Програмите за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да се разработват от сдружения на производители или производители и търговци. Те кандидатстват в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а документите се подават всяка година в срок до 15 април (1-ро представяне) и 30 септември (2-ро представяне). Постоянната консултативна комисия към МЗХ определя кои програми да бъдат предложени за утвърждаване от министъра на земеделието и храните и след това – изпратени за одобрение от Европейската комисия.

Договорите се сключват с фонд „Земеделие” до 90 дни от датата, на която е обявено решението на ЕК. Сдружението или асоциацията внасят гаранция за изпълнение на ангажимента в полза на фонда в размер на 15% от максималното годишно финансиране по програмата.

Коментари