Политика

ЕС обявява за престъпление „сприятеляването” онлайн с деца с цел сексуална злоупотреба

Написано от Пещераинфо

Сурови наказания за сексуална експлоатация на деца и за разглеждане на детски порнографски снимки в Интернет предвижда директива, която бе гласувана от Европейския парламент. Директивата за борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография ще въведе в целия Европейски съюз изисквания за превенция, съдебно преследване на извършителите на престъпления и защита на жертвите. Текстът вече е съгласуван със Съвета на министрите. След приемането на документа държавите членки разполагат с две години, за да го приложат в националното си законодателство.

Директивата изисква от държавите членки порнографските уебстраници с деца да бъдат заличавани, а ако това не е възможно, те ще могат да блокират достъпа до тези страници на своя територия. Според проучванията, между 10 и 20 на сто от непълнолетните в Европа са се сблъсквали с опити за сексуално насилие в детството.

Държавите членки ще трябва да гарантират незабавно отстраняване на уебстраници, съдържащи или разпространяващи детска порнография, които се обслужват от сървър на тяхна територия. Те също така ще трябва да направят всичко възможно, за да си сътрудничат с трети страни (САЩ и други), за да издействат отстраняването на тези страници, ако сървърите са извън ЕС.

„Сприятеляването” с деца онлайн с намерение сексуална злоупотреба с тях ще бъде обявено за престъпление в целия Европейски съюз, както и секс туризмът с деца, когато престъплението е извършено на територията държава членка или от гражданин на държава членка в чужбина.

Текстът определя минимални наказания за около 20 криминални престъпления. Членовете на ЕП са за по-строги санкции в целия ЕС, особено в случаите на лица, които злоупотребяват с доверието на децата или с властта и авторитета си над тях (родители, учители), както и при престъпление, извършено спрямо дете в особено уязвимо положение (например при наличие на умствено или физическо увреждане или влияние на наркотици или алкохол).

Предвид факта, че 20 на сто от извършителите на сексуални престъпления извършват нови престъпления след присъдата, директивата предвижда, че на осъдените извършители на престъпления спрямо деца може да бъде „наложена временна или постоянна забрана за професионална дейност, свързана с пряк и редовен контакт с деца.“ Държавите членки ще имат право да предприемат други мерки, като например включването на осъдени в „регистри на извършителите на сексуални престъпления“.

„Новата директива е иновативен законодателен инструмент и е стъпка напред в защита на нашите деца. Текстът ще е на разположение на компетентните органи и неправителствените организации, така че да има нулева толерантност към всички престъпления спрямо деца“, заяви докладчикът по темата Роберта Анджелили от Европейската народна партия.

Коментари