Институции

„Енергийна ефективност-2” все още не е стартирана

Пещера. Европейската програма „Енергийна ефективност-2” все още не е стартирана, съобщават от Община Пещера. В тази връзка, Община Пещера обръща внимание на всички заинтересовани граждани, че към момента не се приемат Заявления за интерес и финансова помощ по програмата. След като бъде обявена програма „Енергийна ефективност-2” и съответните насоки, указания и критерии за оценка от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Община Пещера ще обобщи необходимата информация и ще предприеме необходимите действия за информиране на обществеността.

Във връзка с гореизложеното Община Пещера не се ангажира с определяне на срок, в който програмата ще бъде „обявена“, уточняват от администрацията.

Коментари