Култура

Електронният регистър за ражданията вече е достъпен

Написано от Пещераинфо

От днес електронният регистър за ражданията е достъпен и на интернет-страницата на МЗ. Благодарение на това всеки желаещ може да види какъв е броят на новородените бебета общо в страната, както и за всяка отделна област. До 11 часа на 10 януари в страната бяха регистрирани 1349 раждания, като най-много от тях са извършени в София град – 325, областите Пловдив – 150 и Варна – 92. Актуалният им брой в момента може да видите на  следния линк http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=492 .

Електронният регистър беше създаден от МЗ в края на миналата година. Той заработи официално от 1 януари тази година. Целта е чрез него да се повиши контрола над лечебните заведения и да се осигури максимална сигурност и качество за пациентите в тях. Също така да се помогне за вземането на своевременни управленски решения. В регистъра всяка болница с АГ-отделение трябва да подава информация за ражданията до три дни от извършването им. Вписването се осъществява от оторизиран специалист, който носи персонална отговорност за достоверността на данните и влиза в системата с електронен подпис, който се осигурява от съответната болница. Електронният подпис изпълнява функцията на потребителско име и парола. В регистъра се подава информация за мястото, датата и часа на раждането, данни за майката и за детето – пол, килограми, състояние, ръст, както и как е протекло самото раждане. Също така се вписва кой лекар е водил раждането, дали бременността е ин витро и дали майката се отказва от детето си. Достъп до пълната информация в регистъра има МЗ. Регистърът се намира в изчислителния център на МЗ в НМКЦ и се поддържа от отдел „Електронно здравеопазване“. Изграждането му струваше 28000 лв.

Коментари