Култура

Електронната рецепта и болничен – от октомври

До октомври 2013 г. е възможно да бъдат готови електронната рецепта, електронният болничен лист и електронното здравно досие. Това е казал министърът на здравеопазването Стефан Константинов по време на откриването на Седмата конференция „Е-здравеопазване – технологии за управленска прозрачност и пациентска грижа“, цитиран от БТА. Според константинов в момента се приемат документи на желаещите да участват в проекта „Базис“, който ще осигури наличието на електронните рецепти, досиета и болнични листове. Вече е направено електронното пациентско досие, в което се описват манипулациите, извършени на пациента. Целта на досието е всеки да може да проверява съответствието между манипулациите и данните, записани в него. Достъп до такова досие ще имат пациенти, които имат електронен подпис. По думите на министъра обаче, за да се регламентира електронното здравеопазване, ще трябва да се извършат промени в законодателството. До декември тази година пък е предвидено линейките да бъдат оборудвани с апаратура, чрез която до болниците ще се предава информация какво е състоянието на пациента. Така ще се спести време и ще се избегне обикалянето по различни лечебни заведения, допълни Константинов.

Коментари