Институции

ЕК с положителна оценка за работата с ромите в Пещера

Написано от Пещераинфо

Пещера.Членове на Сдружение „Слънце за всеки” се срещнаха с представителите на Еврепопейската комисия Каталин Бренер и Сузане Андерсон от Дирекция „Регионално развитие”, която финансира кампанията „Благодарим ти кмете”. В срещата се включи и кметът на Община Пещера Стилиян Варсанов. Работната среща бе с цел запознаване с реализираните дейности по кампанията. Представителите на комисията останаха доволни от направеното до момента. В близко бъдеще предстои актуализиране на „Програма за развитие на ромска общност 2011- 2020” , както и кандидатстване на общината пред АСП за разкриване на Център за обществена подкрепа – социална услуга . Катлин Бренер сподели че за да се случат интеграционните политики за ромската общност, трябва местната власт да се ангажира пряко заедно с представителите на общоността и благодари на общината че полага необходимити усилия. Юсксел Яшаров от Сдружение „Слънце за всеки” сподели, че с тази кампания ние искаме да покажем, че в България живеят роми, които искат да бъдат част от градивните сили в обществото, хора, които могат да бъдат полезни и хора, които искат да дават, а не да вземат. Много семейства от кварталите които живеят и работят в чужбина, всяка година инвестират стотици хиляди евро в нашата община, коментира Яшаров.  Пред представителите на Европейската комисия той отбеляза, че на местно и регионално ниво медиите, в частност и информационният сайт Peshterainfo.com, обръщат достатъчно внимание като отбелязват успешните модели и практики на ромската общност, което спомага за положителният образ на ромите в Пещера.

 

Коментари