Общество

Експерти ще участват в предварителното обществено обсъждане за Депото

Написано от Пещераинфо

Днес от 17.15 ч. ще се проведе предварителното обществено обсъждане на инвестиционното предложение на Грийнбърн ЕООД за изграждане на Депо за опасни отпадъци. Информацията за депото ще бъде предоставена от инж. Петър Йорданов – производствен директор в компанията.

Поканен е също доктор Евгени Соколовски, който отговаря за ОВОС-а на депото, Михаил Бъчваров – експерт по управление на отпадъците и тримата проектанти на депото.

Хората от компанията и експертите ще бъдат там, за да отговорят на въпросите ви.

Коментари