Институции

Експерти и бизнес обсъдиха следващия етап от цялостния ремонт на околовръстното

Пещера.Кметът на Община Пещера, експерти от общинска администрация и представители на бизнеса, концентриран около околовръстния път, обсъдиха следващия етап от цялостния ремонт на пътя. Целта на срещата бе да се изяснят различните аспекти на ремонта и как той да бъде по-щадящ за бизнеса, съобщиха от Общината.

Проектът за реконструкция на ул.“Хан Пресиян“ предвижда да се изгради нова пътна конструкция, подмяна на уличното осветление, изграждане на тръбна канална мрежа по цялата дължина и частична подмяна на водопровод и канал.Ще се изградят нови тротоари и достъпна среда.

Средствата за цялостния ремонт на Околовръстния път бяха отпуснати на два транша с постановления на Министерски съвет.

Коментари