Институции

„Еко-Хидро-90” ООД ще чисти Стара река

Пещера. Със заповед на областния управител са определени изпълнителите на обществената поръчка „Осигуряване проводимостта на речните легла чрез почистване от дървета и храсти на участъци от реки, преминаващи през територията на област Пазарджик, с цел превенция на риска от наводнения по три обособени позиции“. Ценовите оферти на 7-те кандидати бяха отворени на 31 август. На първо място за участъка от 17.148 км от Стара река в района на общините Пещера и Батак и село Нова махала, с комплексна оценка от 97.81 точки, е класирана пазарджишката фирма „Еко-Хидро-90″ ООД. Предвидените за почистване речни участъци са извън границите на урбанизираната територия. Добитите при почистването им дърва и дървен материал, годни за употреба, ще бъдат предоставени на кмета на съответната община.

Коментари