Институции

Екосанкции вкараха в бюджета на община Пещера малко над 3000 лева

66 320 лева са постъпили в бюджетите на 5 общини в региона, след наложени санкции от РИОСВ – Пазарджик през 2012 г.

Санкциите са за констатирани замърсявания на водни обекти и атмосферния въздух на територията, контролирана от инспекцията. Това са 80% от събраните суми от наложени имуществени санкции, които съгласно Закона за опазване на околната среда се превеждат в бюджета на общината, на чиято територия се намира обектът – замърсител.

От събраните средства община Белово е получила 3 308 лева, община Септември 408 лева, община Панагюрище 55 689 лева, община Пазарджик 3 775 лева и община Пещера 3 139 лева. Те трябва да бъдат изразходвани от администрациите по места за реализацията на екологични проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда.

Коментари