Вашите сигнали

“Екоград“ изработиха ученици от Пещера

Пещера. За поредна година учениците от начален етап в ОУ „Петко Р.Славейков“ работят по проект на EVN „Часът на Иви и Енчо“ – занимателни обучения за енергия и екология. Тази година в проекта участват учениците от втори, трети и четвърти клас. Те получиха специални книжки, в които има разработени по четири теми, които се преподават в часа на класа. В края на всяка учебна година учениците се включват в различни конкурси. Тази учебна година учениците от IV клас се включиха в конкурс с изработване на макет на тема“ Екоград“. 
Подпомогнати от своите родители и класен ръководител Зоя Томчева, учениците се бяха постарали много в изработването на макета. В екограда имаше много зеленина, контейнери за разделно събиране на отпадъците, пейки, пазар, слънчеви колектори на покривите на сградите, електроцентрала и други елементи , характерни за „екограда". Учениците разбраха, колко е важно да използват енергията разумно.

Коментари