Общество

Един сигнал за пострадала птица е получен на „зеления телефон“ на РИОСВ

Пещера. Сигнал за пострадала птица е получен на "зеления телефон" на РИОСВ- Пазарджик през изминалия месец. Обаждането е било за намерен малък воден бик на ул. „Панорама“ № 22.   Специалистите са установили, че защитената птица е в добро състояние, което не налага изпращането й в спасителен център. Освободена е на подходящо за вида място. Малкият воден бик е прелетна птица. Долита през март – април и отлита през септември – октомври. Зимува в Средиземноморието. Обитава блата, обрасли с камъш и тръстика, речни брегове с храсти и дървета, разливи на реки и други водни басейни.

Коментари