Култура

Един басейн в Пещера с предписание за спиране

Написано от Пещераинфо

До началото на юли 2011 г. съгласно Наредба № 9 на МЗ в РЗИ Пазарджик са регистрирани общо 66 плувни басейна. 46 от тях в община Велинград. Три са новооткритите, съобщи информационния сайт „Виделина“. Преди началото на активния летен сезон РЗИ е връчила типови предписания на всички собственици на обекти, установено е, че те са извършили необходимия микробиологичен и химичен анализ на водата, гарантиращ готовността на обектите за работа. Със заповед на областния управител от 19 април е назначена общинска комисия по водно-спасителна дейност с план-график за периода 20-29 юни, удължен заради неблагоприятните климатични условия. При осъществяване на контрола комисията е насочила вниманието си върху документацията на спасителите (талон за правоспособност, документ за здравен статус и сключен договор за работа с фирмата), оборудването на спасителния пост, документ от фирма, извършваща ДДД-профилактика за обеззаразяване на тревните площи, документ за регистрация на обекта и протоколите от анализите за извършен микробиологичен и химичен анализ на водата за къпане. В областта са извършени общо 30 проверки, 14 от тях – във Велинград. За нестандартни микробиологични показатели на вода са издадени 2 заповеди с предписания за спиране на басейни в Брацигово и Пещера. След предприемане на необходимите действия за ликвидиране на хигиенните неблагополучия и представени повторни проби за анализи обектите са пуснати в действие.За неоткрити спасителни постове и неосигурени правоспособни спасители са издадени 2 заповеди за спиране – в Паталеница и в Дебращица. Нарушенията са отстранени и са издадени контразаповеди за възстановяване дейността на обектите. За липса на спасител във Велинград са съставени 3 акта.

Коментари