Институции

Европарламентът ще дебатира за смяната на часовото време

Пролетната и есенната смяна на часовото време ще бъдат обсъдени днес. Евродепутатите ще разискват плановете на Европейската комисия да преразгледа последиците от тези смени върху транспорта, туризма, потреблението на енергия, земеделието, индустрията и здравето в светлината на последните научни открития.

Евродепутатите също така ще попитат Комисията защо е пренебрегнала множество научни открития, които установяват негативните последици от лятното часово време, както и дали има някаква оценка на икономическите разходи и ползи от смяната или доказателства, че въвеждането на лятното часово време е намалило потреблението на енергия.

Коментари