Общество

ЕВН обезопаси 217 щъркелови гнезда

EVN България посрещна първия пролетен ден и първите щъркели с 217 нови платформи за обезопасяване на техните гнезда, разположени върху стълбове от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.  

От началото на 2012 г. до 1 март 2012 г. EVN България проведе своята станала вече ежегодна кампания за обезопасяване на щъркеловите гнезда. В рамките на тазгодишната кампания сътрудници на EVN България монтираха нови допълнителни 217 изкуствени платформи за обезопасяване на щъркеловите гнезда. Най-много платформи тази година са поставени в районите на Ямбол, Карлово, Бургас, Стара Загора, Карнобат, Димитровград, Момчилград и Раднево.

Така общият брой на поставените от дружеството обезопасителни платформи от началото на проекта преди повече от 3 години надминава 800.

Стълбове от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от щъркели за разполагане на техните гнезда, като често тези гнезда са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна се отразяват фатално на птиците, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се предпазва животът на птиците, тъй като тези платформи не пропадат между проводниците на електрическата мрежа, но и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата.

Инициативата на EVN България за монтиране на платформите е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ). В своята дейност по опазване на природата дружеството си сътрудничи активно със сдружение Зелени Балкани по отношение на опазване на застрашени видове лешояди.

EVN България работи активно и с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България” и по проект „Живот за Бургаските езера”. Като резултат от сътрудничеството с БДЗП EVN България монтира защитни изолации на 344 стълба в Югоизточна България, които допринасят за безопасния контакт на птици с електроразпределителната мрежа на дружеството.

Коментари