Институции

ЕВН информира за възможности за разсрочено плащане

EVN България информира за предлаганата от дружеството възможност за разсрочено плащане на фактури на консумирана електроенергия. Тази възможност съществува като дългогодишна практика в дружеството както за задължения за електроенергия, така и за топлоенергия. Заявявания се приемат във всеки EVN офис на дружеството в Югоизточна България. Подаването се извършва от съответния титуляр по партидата (или упълномощено от него лице) като за целта се попълва стандартен формуляр предоставян на място. Посещението на място е необходимо с цел гарантиране достоверността на предоставените клиентски данни. Условията за сключване на споразумение за разсрочено плащане са индивидуални за всеки клиент и зависят от конкретния случай При съгласие на двете страни се подписва двустранно споразумение за разсрочено плащане, в което са посочени конкретните условия – обща сума, срок на действие на споразумението, стойност на месечните вноски и др.

Коментари