Институции

Д-р Пенев : Сметището край К. Димитриево е огнище на редки болести

Пещера- К. Димитриево. 270 жители на Капитан Димитриево са подписали декларация, която бе приета в местния парламент срещу обгазяването на селото от съществуващото сметището край Пазарджик. Според Иван Златинов- кмет на населеното място сметището е изчерпало капацитета си още преди 30-сет години. „Изхвърлените отпадъци вече стигат почти до пътя, височината на камарата е недопустима, огражденията са смачкани. Освен Пазарджик, сметището се използва от още 32 села в областта. През своя три- годишен мандат като кмет съм събрал 10 папки със снимков материал, жалби и сигнали до различни институции“, каза Златинов. Според Д-р Пенев в селото са констатирани завишени случаи на онкологични заболявания, които надхвърлят средната заболеваемост за страната. „На това място не се ограничава достъпът на хора, които сепарират отпадъците за да ги предават на вторични суровини. Това води до значително забавяне на запръстяването на отпадъците и самозапалването им“ подчерта Д- р Пенев. Според него е нужна активна гражданска позиция за спиране на депото и ангажирането на вниманието на всички граждани в общината.  Декларацията е адресирана до Областния управител, Кмета на Пазарджик, Председателя на Народното събрание и Министъра на околната среда и водите и ще отпътува по направление, след единодушното одобрение от страна на Общински съвет Пещера.

Коментари