Институции Общество Политика

Д-р Лиляна Кавръкова за благотворителната кампания и такса смет

Написано от Добрина Димитрова

Уважаеми жители на Община Пещера, спазвайки обещанието си , че ще Ви информирам за всичко, което се случва, свеждам до знанието Ви, че дарителската сметка от два дни е факт и вече са постъпили 2 200 лева.

    Мое дълбоко убеждение е, че дарителите не трябва да са анонимни. Доброто винаги има име и то с големи букви. Ще обявявам дарителите по време на цялата кампания. Досега в кампанията се включиха Илиян Петров, д-р Цв. Лепарова, д-р Пл. Маджаров, Атанаска Дамянова, д-р Л. Кавръкова, Митка Гемиева, Николай Зайчев, Зехра Алиш, Славия  Златанова. Факт е вече и първото  дарение – по волята на г-жа Алиш бяха закупени и дарени 40 комплекта спално бельо за децата от Детска градина „Иглика”.

Публикувам сметката и всеки, който желае,  може да се включи.

            BG82UNCR70001523456150

            BIC UUNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

По нея могат да се внасят парични средства ( дарения):

  • в брой, на каса във всички филиали на УниКредит Булбанк;
  • С банкови преводи, от всички банки в България и чужбина;
  • Във всички валути, като сметката ще се захранва с левовата равностойност

   Пак казвам – не е важно с колко, важен е жестът. По инициатива на майки и баби, които  ме потърсиха, след Нова  година заедно с тях стартираме Дарителска борса. Каузата, около която се обединяваме, е благородна и ще кажа : Опитвам сама – не успявам. Заедно можем – убедена съм! Разчитам на всички тук, в България и на сънародниците ни, пръснати по света. Те са далече, но корените им са тук, а дърво без корен не може.

    Ще се възползвам от случая и ще продължа с нещо не толкова приятно, но необходимо. Обръщам се към всички разумни хора, които ще ме разберат. Вече  се разпространи в града, че ще има увеличение, само че не на данъците, а дебело подчертавам – на такса смет, които са две различни неща. Заставам с името и лицето си , за да обясня защо на сесията  на 27 декември т.г.  ще гласувам „ЗА” предложеното от Общинска администрация увеличение на такса смет.

     Уточнявам:  Предложението е такса смет да се увеличи два пъти или 100  процента. Съобщено така звучи шокиращо, но в цифри изглежда така: Градът е разделен на четири зони и давам пример за жилище от 100 кв. метра. Първа зона досега плащат 40,38 лева, след увеличението ще се плаща 79,06 лева годишно (79,06 лева разделено на 365 дни дава около 22  стотинки на  ден). Втора зона – 28,84 лева срещу 56,47 лева. Трета зона 20,25 лева срещу – 39,65 лева. И четвърта зона 14,48 лева  срещу 28,36 лева. Подчертавам – годишно и за  най- голямата площ. Подробна разпечатка мога да предоставя на всеки поотделно, както би могъл да го направи всеки съветник, защото разполага с тази информация в материалите за предстоящата сесия.

      Като общински съветник от уважение към Вас съм длъжна да обясня защо ще гласувам така:

    Първо, вече има натрупана сума , тя трябва да се плати. Всеки си плаща сметките. Второ, от 2012 година такса смет не е повишавана. Извозваше се на местното сметище и периодично обгазяваше кв. Луковица, защото нямаше регионално депо. Тогава обстоятелствата бяха такива. От 1 януари 2018 година депото функционира и ние сме длъжни да извозваме отпадъците до Пазарджик. Всеки  може да пресметне колко се увеличават разходите ( гориво, амортизация, допълнителни съдове и пр.).Има увеличение в задължителните отчисления за следексплоатационни грижи и изграждане на други съоръжения. Тук, за да съм коректна, искам да благодаря от мое и Ваше име на господата Варсанов и Козарев, които в мандатите си регулярно са внасяли тези отчисления. Благодарение на това увеличението сега ще бъде по-малко.

Трето, най- важният фактор сме ние, които така и не се научихме да събираме и съхраняваме отпадъците разделно. А имаме всички условия за това – контейнери , кошове, кошчета навсякъде из града, които очевидно са невидими за повечето от нас. И четвърто, но не по важност, при  планирани  разходи за 4 700 тона смет, от две години генерираме 6 500 тона годишно!

     Имаме два варианта – или сега увеличаваме такса смет двойно и решаваме проблема засега (което не отнема от задължението ни да бъдем малко културни!) или през м. август 2019 г. ще бъдем принудени да го направим, но този път ще бъде и с лихви. Третият вариант е като в Третия свят – заравяме се  боклук и плъзват епидемии. Дано да се вижда поне куполът на Перистера!

       Нито като данъкоплатец, нито като съветник искам да натоваря някого от Вас с лихви. Нито пък като гражданин и лекар ще допусна да заприличаме на бунище и да плъзнат болести. Затова без шикалкавене Ви осведомявам, че ще гласувам  за предложението.

      Възпитана съм от родителите си да пазя чистотата около себе си и да плащам сметките си. Голямата част  от Вас мислят като мен. Това се вижда от чистия за българската действителност град, в който живеем. Нека го запазим!

 

Бъдете благословени в навечерието на святата нощ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари