Институции

Д-р Баксанов откри нов офис в Пазарджик

Пазарджик. Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, вече има свой офис в Пазарджик. Официалното откриване и освещаване на новото помещение се състоя днес в присъствието на областния управител д-р Дончо Баксанов и членове на колегията от областта. Председателят на регионалната колегия в Пазарджик инж. Тодор Енев поздрави своите колеги и гости и сподели, че след градовете Варна, Бургас и Пловдив, Пазарджик е четвъртият областен център извън столицата, в който се открива нов офис на организацията. Областният управител пожела на инженерите в инвестиционното проектиране много здраве и успехи, нови предизвикателства и интересни нови проекти през новата 2012г. Смятам, че ще отстоявате правата си на съсловна организация и ще се включите активно в дискутирането на важни за региона ни проекти, проблеми и бъдещи съвместни инициативи. С вашите професионални качества и придобити умения ще бъдете полезни в дейността на всяка институция, каза д-р Баксанов и подари икона на Св. Богородица, с пожелание да закриля офиса и всички бъдещи начинания на членовете на организацията. В Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране членуват общо 240 инженери от всички общини на област Пазарджик.

Коментари