Общество

Държавата ще дава декодерите за цифрова телевизия

Държавата ще поеме голяма част от цената на декодерите, необходими за приемане на цифрова ефирна телевизия, съобщава БТА. Това  предвижда проект на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в България, който е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Планът може да бъде открит на адрес http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=188&id=5427.
Проектът включва етапите, сроковете и условията за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T), с крайна дата за изключване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване в България на 1 септември 2013 г. Предоставянето на декодиращи устройства ще се извършва по аналогия с правата за енергийни помощи. Ще бъдат оценявани доходното, имущественото, здравословното състояние (степен на инвалидност – увреждания), възрастта и семейното положение. Условие за получаване на декодиращото устройство е наличие на собствен телевизионен приемник, без техническа възможност за приемане на цифров сигнал. На едно семейство ще се предоставя само един декодер, независимо колко от членовете му отговарят на условията за подпомагане. В Закона за държавния бюджет за 2012 г. са осигурени до 17,5 млн. лв. за крайни декодиращи устройства за приемане на наземноцифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на информационна кампания. Крайните устройсjва и прилежащи антени с усилвател с гаранция до 2 г. ще бъдат купени чрез обществена поръчка. По места ще бъде осигурено разпространението и инсталирането им срещу подпис от подпомаганите хора.Програмите, излъчвани от предаватели за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, трябва да са безплатни. В случай че има кодирани предавания, то техният брой ще е ограничен. Планът залага на атрактивност на програмите. Новият план предвижда към 1 март 2013 г. (началото на периода на едновременното излъчване на аналогови и цифрови ефирни програми), да бъде осигурено покритие на 95 на сто от населението за търговската и обществената мрежа по Първия етап от плана. Другата търговска мрежа от Първия етап трябва да обхване най-малко 85 на сто от домакинствата към 1 септември 2013 г. (датата на изключване на аналоговия сигнал). Оставащото процентно покритие може да бъде постигнато чрез друга технологична платформа, смятат в МТИТС. Създава се Управителен комитет по цифровата телевизия, включващ всички заинтересовани страни – МТИТС, Комисията за
регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), обществените радио- и телевизионни оператори и предприятията, които изграждат мрежите за осъществяване на наземно цифрово радиоразпръскване.

Коментари