Общество

Дърва ще има. Ще стигнат ли, обаче ?

Шестте държавни горски предприятия да пуснат за продажба по 200 куб. м. дърва за огрев. Това разпореди министърът на земеделието Мирослав Найденов. Количествата трябва да бъдат осигурени за местата с недостиг в страната. Дървата ще бъдат освободени от задържаните в предприятията конфискувани от нарушения количества и ще се търгуват на преференциална цена от 50 лева. Заради споровете по промените в Закона за горите и наредбите към него, регламентиращи дърводобива и продажбата на дървесина, министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов спря търга на Софийска стокова борса, който беше насрочен за днес.

Коментари