Култура

Дружеството на арумъните в Пещера става на 24 години

Пещера.   Дружеството на армъните (власите) се учредява в Пещера на 1 ноември 1993г., като поделение към Асоциацията на власите със седалище гр. Видин. За председател е избран Георги Холянов, секретар става Щерьо Лепаров, масовик е Георги Фолев. Членове на организацията стават пещерците Щерьо Попов, Ташо Галанов, Апостол Апостолов. За председател на Контролната комисия е избран Костадин Фолев. Арумъните (армъни, аромъни, наричани още власи, цинцари, куцовласи, македонци, каравласи; самоназвание на арумънски: Armãnj, Rrãmenji, Rrãmãnji, на румънски: Aromâni на гръцки: Αρμάνοι) са народ, населяващ в южните части на Балканския полуостров. Населяват Северна Гърция, части от Албания, Република Македония и България. Наброяват около 115 хил. души (1992). Говорят различни диалекти на арумънския език, който е част от групата на балканските романски езици, близък до румънския език. Първите колонии се появяват в градовете Мелник, Горна Джумая /дн. Благоевград/, Дупница, Татар Пазарджик, Пловдив, Станимака, Пещера, Стара Загора, София,  Те са главно от уседнало градско население.  По вероизповедание са православни.

Коментари