Институции

До 30 април забрана за улов на щука

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби и съответствие със Закона за рибарство и аквакултурите, ежегодно се въвеждат срокове на забрана за улова им през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти. На основание чл.32, ал.1 от ЗРА във водните обекти по чл. 3 , ал.1, т. 1 и 2 се забранява уловът на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване съгласно приложение № 1 от ЗРА. В тази връзка и в съответствие с Приложение № 1 от ЗРА срокът на забрана за улов на щука / Esox lucius/ е определен до 30 април, поради периода на размножаването и. В период на забрана по чл. 32, ал. 1 от ЗРА не се допуска пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни организми в живо, прясно и охладено състояние.

Коментари