Институции

До 22 юни се набират регистратори за преброяването на населението и жилищния фонд в община Пещера

Написано от Пещераинфо

Заявления (по образец), придружени с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка – цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см, ще се приемат в административната сграда на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. Дойранска епопея № 17 (деловодство).

Задължителни изисквания за кандидатите за регистратори са:
• да са навършили 18 години, да имат поне средно образование,
• да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието (учители и възпитатели), администрацията (областни и общински служители или други държави служители), финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.
Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.
Регистраторите ще имат възможност да използват Информационна система „Преброяване 2021“ и да въвеждат събираната информация от преносими и стационарни устройства, но трябва да разполагат със собствени (таблети, смарт телефони, лаптопи, настолни компютри) и да имат опит в работата и използването им.
Всички регистратори ще преминат през обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на работа с мобилното и стационарно приложение. След успешно завършено обучение, те ще получат необходимите материали за предстоящата работа.
Общинската преброителна комисия за община Пещера информира кандидатите за регистратори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на събраната информация за сградите и жилищата в обходния им участък.

Коментари