Институции

До 2000 лева глоба за пиян ловец

Служители на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), държавните горски предприятия и Министерството на вътрешните работи, започват масирани проверки във връзка с предстоящото откриване на ловен сезон 2012-2013 г. Строго ще се следи за спазването разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагане на Закона при провеждане на ловните излети.От 100 до 500 лева е предвидената глоба за ловци, участващи в групов лов на дива свиня и дребен дивеч, които не са с шапка или облекло с ярък сигнален цвят. Също така между 200 и 2000 лева ще бъде глобата за ловец, употребил алкохол до приключване на лова. Санкцията се отнася за тези с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила или използвали наркотични и упойващи вещества. Ако същото нарушение се направи отново в срок от една година от влязло в сила наказателно постановление, глобата става от 3 000 до 5000 лева. Забранява се и използването на сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие. При този вид лов се разрешава употребата само на боеприпаси тип „куршум“. Тази мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите и смъртните случаи при провеждането на ловните излети. Санкцията за неспазване на тази разпоредба е в размер от 200 до 2000 лв.Вече са изготвени плановете и графиците за провеждането на съвместните проверки с представители на ИАГ, областните дирекции на МВР, на държавните горски предприятия и ловните сдружения в териториалния обхват на съответната регионална дирекция по горите.Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, ловният сезон на пъдпъдъци и гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина се открива на 11-ти август.

Коментари