Институции

До 1000 лв. глоба за смесване на отпадъци

От 300 до 1000 лв. глоба заплашва всеки, който хвърля смесен боклук в контейнерите за разделно събиране или на неразрешени места. Това предвиждат приетите на второ четене в парламента промени в закона за управление на отпадъците, който бе обсъждан близо година.Сред оптимистичните цели на ресорното министерство е поне 50% от отпадъците да се събират разделно. Затова до 2 г. кметовете на общини с население над 10 хил. души ще трябва да осигурят площадки за разделно събиране. Само там гражданите ще могат да изхвърлят металните предмети от битовия боклук безвъзмездно.

Коментари