Институции

До 10 години ще се пазят документите по дела в Търговския регистър

Отпада безсрочното съхранение на документите по дела в Търговския регистър, приеха депутатите при второто четене на Закона за търговския регистър. Документите вече ще се съхраняват до 10 години, след което ще могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд. Мотовите за приемането на тази поправка изказа заместник правосъдният министър Деница Вълкова. Тя уточни, че търговският регистър е електронна база данни. Документите постъпват или на хартиен носител или по електронен път, затова отпада изискването те да се съхраняват бедсрочно: В съда, където се водят, образуват и разглеждат дела по изключително тежки, сериозни спорни въпроси, с големи интереси, няма такова понятие за безсрочно съхранение на дела. Там делата се унищожават съответно на пет и на десет години, тъй като всички знаете, че Търговският регистър е електронен регистър той няма хартиена алтернатива. В условията на криза е крайно нецелесъобразно държавата да харчи пари за обезпечаване на сгради, за наемане на сгради, за строеж на сгради за съхранение на едни документи, които са абсолютно безпредметно да бъдат съхранявани по делата.
Прието бе заявлението за ликвидация на търговец да може да се подава в търговския регистър до 31 януари 2015 година. С промените в закона се задължават и органите на съда да предоставят достъп до съответните фирмени дела и фирмени регистри.
Източник : / БНР /

Коментари