Институции

До момента в НАП-Пазарджик са подадени повече корпоративни декларации по интернет, отколкото на хартия

Написано от Пещераинфо

Дружествата, които през 2011 г. не са извършвали дейност, подават декларация за облагане с корпоративни данъци през тази година. Формулярът съдържа единствено демографските данни на задълженото лице и част, в която се декларира, че за данъчния период не е извършвана дейност и не дължи данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Декларацията за облагане с корпоративни данъци за данъчната 2011 г. се подава до 2 април 2012 г. В този срок трябва да бъде платен и дължимия корпоративен данък от дружествата, които са осъществявали дейност. За фирмите, които подадат своите документи по електронен път е предвидена отстъпка в размер на 1% от дължимия данък, но не повече от 1000 лв. До момента в НАП са подадени повече корпоративни декларации по интернет, отколкото на хартия. От получените в Офиса на НАП Пазарджик 4006 формуляра, 2068 са подадени по електронен път. От всички подали декларации 349-ма бизнесмена в областта са декларирали пред НАП, че през 2011г. не са упражнявали дейност.

Коментари