Институции

Доходите на преброителите също се декларират

Пещера. Всички преброители, контрольори и резерви, участвали в преброяването на населението през 2011 г., трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2012 г. , съобщи Рени Колешикова от ГРАО в местната администрация. Според разпоредбите на данъчното законодателство хонорарите за тази дейност се декларират като доход от извънтрудово правоотношение и върху тях се дължи данък. Същото важи и за наблюдателите и застъпниците на миналогодишните избори, които са получавали възнаграждение за труда си от партиите или кандидатите за съответните постове, напомня Колешикова.  Декларациите за облагане на доходите тази година се подават до 2 май. 

Коментари