Институции

Доставките на дърва-под контрол

Пещера. Слаб контрол може да се окаже причина за проблемите с доставката на дърва за огрев на хората в неравностойно положение в Пещера. Този извод се наложи след днешното заседание на Общинския съвет. На него директорът на Горското стопанство инж.Иван Гърков изнесе данни за доставените количества дърва. От изложените цифри стана ясно,че само 50 пенсионери от контингента на общината все още не са получили дърва. Не са единични случаите обаче, когато на даден адрес не е имало кой да получи дървата и те са извозвани на друг адрес. Първоначалният получател обаче е отчитан като получил дървата. За това съвместна група от горското и общината ще извърши проверка на адресите,за които е отчетено,че са доставени дърва,а всъщност не са. От своя страна кметът Георги Козарев гарантира, че настоящата ситуация ще бъде подробно анализирана, за да се избегнат подобни проблеми следващата година. Шефът на Горското пък обеща да няма хора без дърва. Според обявените от него цифри дори тази година са доставени 2660 куб.м. повече дърва от миналата. Инж. Гърков увери и че нито един кубик дърва не е бил продаден ДГС – Пещера вчужбина

Коментари