Общество

Добър живот за четиричленно семейство с 2260 лв. на месец

През декември 2012 г. издръжката на живота на един човек от 4-членно семейство /двама възрастни и две деца/ е 565,22 лева. Общо домакинството трябва да разполага с 2260 лева месечно, за да покрива разходите си за жилище, да се храни и облича и да почива спрямо българските стандарти. Това показват данни на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, представени от президента на конфедерацията Пламен Димитров.

Ръстът в издръжката на живот за една година е с над 28 лв., а средно за 4-членно семейство с около 112 лв. Темпът на нарастване на издръжката на живот през декември 2012 г. е с 0,5 процента спрямо септември 2012 г., а спрямо същия период на 2011 г. – с 5,3 на сто. Основните фактори, повлияли върху нарастването на издръжката на живота през 2012 г., са въвеждане на акциз върху природния газ за стопански нужди от 1 януари и повишението на акцизните ставки върху дизеловото гориво, газьола и керосина. Друга причина е поскъпването на петрола в световен мащаб, което се отразява на цените на горивата на българския пазар и повиши транспортните услуги у нас, посочват от синдиката. Поетапно е увеличена цената на природния газ /с 4,34 процента от 1 януари, с 12,73 на сто от 1 април и от 1 юли с нови 4,88 процента/. Сред причините са още увеличение на цените на електроенергията, топлоенергията, питейната вода и твърдите горива. Друг фактор е намаляващото селскостопанско производство, поради повишаване на цените на продукти и фалити на фирми, поради вложени значителни средства, за да се отговори на изискванията на европейските директиви, посочват от КНСБ. Причина също е слаба реколта в основни селскостопански култури, поради неблагоприятни климатични условия.

В края на четвъртото тримесечие на 2012 г. хранителните стоки средно са поскъпнали с 0,8 на сто, а за една година ръстът е от 5,6 на сто. За една година поскъпването при хляба и зърнените култури е с 3,8 на сто, при месото и местните продукти – с 11,4 на сто, при млякото и млечните продукти – с 4,6 на сто, при животинските и растителни масла – с 7,1 на сто, при зеленчуците и зеленчуковите консерви – с 14,9 на сто, при захарта и захарните изделия – с 14,9 на сто./БТА/

Коментари