Вашите сигнали

Доброто дело на един пещерец

Пещера.Пею Паунов от Пещера заслужи присъствието си в публичното пространство с една добра постъпка. Ето какво разказва София Сотирова: На 30.08.2015г изкачвах Черни връх и на връщане си загубих фотоапарата. Върнах се обратно там, където бях го оставила, но вече го нямаше. На Алеко вървеше веселбата и множеството от хора беше огромно. Тогава реших да помоля да съобщят по микрофона за изгубен фотоапарат и който го е намерил, да го донесе до сцената. Нямаше и минута и този ЧОВЕК притича да го донесе. 
Запознайте се. Това е Пею Паунов от Пещера.
С голяма благодарност оставам от постъпката на този честен човек. Ще го запомня за цял живот.”

Коментари