Институции

Доброволно формирование от 7 човека има в Пещера

Пещера.Община Пещера вече има доброволно формирование за защита при бедствия, съобщиха от администрацията.


В състава на доброволното формирование са включени 7 човека. Съгласно закона за защита при бедствия, доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

членовете на доброволното формирование в Пещера са специално подбрани и имат умения в алпинизма, пожарогасенето, коментира заместник-кметът Стефан Балабанов. Някои от тях са участвали като доброволци в преодоляване на последствия от снежната стихия миналата година. Със седмината са сключени договори, те ще бъдат обучавани и ще получават възнаграждения за времето, в което ще бъдат ангажирани при работа по бедствия и аварии. След като формированието вече е факт, от Общината се надяват да да кандидатстват пред държавата за специализирана техника.

 

Коментари