Институции

Днес- извънредно заседание на Общински съвет Пещера

Пещера. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2011г.-2015г. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на  ШЕСТДЕСЕТ И ПЕТО   /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 18.08.2015г. /ВТОРНИК / от 17.00 часа в залата на Общински съвет с проект за

 

ДНЕВЕН РЕД :

 

  1.  Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера /Приет с Решение № 389/30.09.2015г. и изменение с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г., Решение № 505/27.12.2013г., Решение № 616/14.05.2014г. на Общински съвет Пещера/.

Докладва: Директорът на ОП «ЧПОИ»

 

  1. Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

                                                            Докладва: Кметът на Oбщината

 

 

  1. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015г.

 

                                                                      Докладва: Кметът на Oбщината

Коментари