Институции

Днес заседава Общински съвет – Пещера

Пещера. Председателят на Общински съвет – Пещера  свиква  днес от 14.30 часа общинските  съветници  на  петдесет и второ заседание на Общински  съвет. Те ще полуат информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция „Бюро по труда“-Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2018г. , информация за дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера​ и информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите. По време на заседанието съветниците ще гласуват изменение и допълнение на Наредбата за управление и разпореждане на общинския жилищен фонд и изменение и допълнение  на Наредба за базисни и пазарни цени на недвижими имоти.

 

Коментари