Общество

Днес е Световният ден на хидрологията

На 21 юни отбелязваме Световния ден на хидрологията. Денят се отбелязва от 2006 г. по инициатива на Международната организация по хидрография с подкрепата на Общото събрание на ООН. Хидрологията (наука за водата) е наука за движението, разпределението и качеството на водите по Земята. Специалистите в науката се наричат хидролози. Клонове на хидрологията са: химическа хидрология, екохидрология, хидрогеология, хидрометеорология и хидроморфология. България, като част от европейската цивилизация, повече от 134 г. чрез Националния институт по метеорология и хидрология, дава своя информационен и научен принос в овладяване и изучаване на проблемите на изменение на климата, времето и водните ресурси.

Коментари