Институции

Днес е крайният срок за подаване на декларациите за туристически данък

Написано от Пещераинфо

Днес е крайният срок за подаване на декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2011, съобщават от Общината. Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки. Те внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване. Лицето не може да внася данъка под определен размер – по-малък от 30 % от данъка при пълен капацитет на средството за подслон или мястото за настаняване. Разликата се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване най-късно до 1 март тази година. Този данък е дължим без значение дали лицето ползва обекта или не.

Коментари