Култура

Днес е Денят на психотерапията

На 23 ноември се отбелязва Денят на психотерапията, съобщават от Българската Асоциация по Психотерапия (БАП). От медицински необяснимите оплаквания на пациентите в края на 19 век и тревожно-депресивните прояви на съвремието ни, които в безпомощността си обобщено назоваваме „стрес“, през житейските и възрастовите личностови кризи на „динамичния“ ни свят и травматичните последици от военните трагедии, белязали целия 20 век. Всички тези форми на душевно страдание, често „говорещи“ единствено чрез и през тялото и неговите симптоми, са извикали на живот и специфичните подходи, позволяващи те да бъдат „чути“, разбрани и адресирани по начин, позволяващ адекватното им терапевтично повлияване. Психотерапията успява да отговори по задълбочен и адекватен начин на тези страдания, свързани със специфично човешките потребности и желания за саморефлексия и себеразбиране, за удовлетворяващи афективни взаимоотношения и автентична междуличностна среща, за личностово израстване и пълноценен живот, изпълнен със значим личен смисъл. Явявайки се научно обоснована система за „терапевтично повлияване на психичните и личностови разстройства с психологични и/или психотелесни методи и подходи“, в своето развитие психотерапията се опира, но и ясно се разграничава както от медицинските подходи на психиатрията и неврологията, ангажирани основно с биологичния и невронален субстрат на „нервните“ и психичните заболявания и с тяхното медикаментозно повлияване, както от научно-приложната психология, насочена към изучаване и задълбочаване на разбирането за характеристиките и функциите на психиката в нейното развитие и адаптационни възможности, така и от социалната работа, стремяща се към пряко въздействие върху социалната среда и директно подпомагаща взаимодействието на индивида със социалните институции.

Източник : / Fakti.bg /

Коментари