Институции

Днес дават старт на санирането на най-големия ЛОТ от жилищни сгради

Пещера.Днес предстои провеждане на събитие „Първа копка“ по проект “Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в  гр. Пещера – ЛОТ 1” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Това ще е последното символично начало на дейностите по енергийната ефективност на 45 жилищни и административни сгради.

С първата копка днес

ще започне реновирането на следните жилищни сгради:

1. Златното кормило, ул. “Цар Симеон“ №1 Вх. А и Вх. Б, гр. Пещера

2. Родопи, ул. „Цар Борис I“ № 6 Вх. А и Вх. Б, гр. Пещера

3. Надежда, ул. „Петър Стайков“ №2А и ул. „Никола Дуров“ №10, гр. Пещера

4. Строител, ул. „Михаил Такев“ Бл. № 3, гр. Пещера

5. Бор, ул. „Михаил Такев“ № 1, гр. Пещера

6. Купена, ул. „Михаил Такев“ № 37, гр. Пещера

Коментари