Институции

Дневният център на 7 години

7 години навърши Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Пещера. Време за равносметка и изводи, за това откъде тръгна центъра, до къде стигна и накъде върви. През изминалите години центъра е мястото, където намират грижи и внимание десетки деца и младежи с увреждания от община Пещера. Водещо и за напред в работата на ДЦДМУ ще бъде доброто обгрижване на децата и създаването на все по – добри условия при предоставянето на услугата.

Отбелязването на годишнината от основаването на ДЦДМУ уважиха – г-н Стефан Балабанов, зам. кмет на община Пещера, г-н Николай Гълъбов, секретар на община Пещера, г-жа Марина Гемджиян – директор на Дирекция „Социално подпомагане”  и други.

Коментари