Институции

Директорът на ОП“Пазари и паркинги“: Финансовите резултати са подобрени

Пещера.Добра 2017 година отчете директорът на ОП“Пазари и паркинги“ Стоил Тилев на последното заседание на Общински съвет. През годината са подобрени финансовите резултати и показатели за рентабилност, ефективност и ликвидност. През периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. предприятието реализира приходи на обща стойност 121 885.00 лв., като в това число – приходи от такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и панаири – 70 261.00лв., от паркинги и пропуски – 56 783.00лв. Стоил Тилев посочи, че са постигнати по-високи приходи от един паркинг средно с 200 лв. на месец от август до момента.

Миналата година на Общинския пазар са направени необходимите текущи ремонти. подобрена е хигиената на територията не само на пазара, но и на паркингите, изградени са подстъпи за достъп за трудноподвижните хора и колички за майки с деца на територията на общински пазар :

„Следвайки политиката на Общинска администрация за следващия инвестиционен период, смятам, че може да се подобри инфраструктурата на Общински пазар и паркингите, като се приложи оптимално, добро и осъществимо решение, относно финансиране, взаимодействие и координация при функционирането на предприятието. Изготвена е „Заявка за потребности“ и подробна справка със съответните консумативи и материали по артикули и  разценки, необходими за частичен ремонт и подобряване условията за осъществяване на търговска дейност на Общински пазар и маркировка на регулираните паркинги със съответните инвалидни паркоместа при планиране бюджета за 2018 година“, каза пред съветниците Тилев.

Предстои подмяна на покривната конструкция /поликарбонат/ на „Дъгов мост“ от Община – Пещера на стойност 11 000 лв., като са обслужени климатиците по съответните павилиони на същия.

Коментари