Институции

Деца питат на телефон 116 111 за ранни бракове и как да си откраднат булка

Постъпилите обаждания на Националната телефонна линия за деца /НТЛД/ 116 111 през 2011 г. показват, че на нея все по-често започват да звънят деца, които се идентифицират, че са от малцинствен етнически произход. Те възприемат НТЛД като възможност за споделяне и обсъждане на различни техни проблеми. Основните въпроси, за които търсят консултация, са следните: ранни бракове, избор на партньор, който не е одобряван от семейството, прекъсване на образованието с цел брак, страх (при момичетата), че могат да бъдат откраднати за булки, дори въпроси от страна на момчета как могат да си откраднат булка.

Принципът на анонимност и доброволно предоставяне на информацията е водещ в работата на НТЛД и информация за произхода и етническата принадлежност не се иска от обаждащите се, но в редица случаи те сами споделят подобни данни.

При подобни проблеми консултантите разясняват законите на България, както и да запознават обаждащите се с рисковете от подобни избори – неподготвеност за родителство, прекъсване на образованието, в повечето случаи водещо до липса на професионална квалификация и реализация.

През 2011 г на телефон 116 111 са постъпили 69 540 обаждания и са проведени 17 368 консултации. Това е повишаване с 27 % на броя консултации спрямо 2010 г., което показва, че популярността на линията за деца нараства непрекъснато.

Процентното съотношение на различните групи обаждащи се запазва: средно около 82 % от проведените консултации всеки месец са с деца и юноши, 7-8 % с родители и 10-11 % – с други пълнолетни граждани, търсещи съдействие по проблемите на децата.

Подадените сигнали към отделите за закрила на детето за деца в риск през 2011 г също са нарастнали спрямо 2010 г. и са 295. Преобладаващата част от тези сигнали са за различни форми на насилие над дете: физическо и психическо, неглижиране или експлоатация с цел просия.

През декември 2011 г. на телефонната линия са постъпили 6906 обаждания и са проведени 1493 консултации. Основните проблеми, за които е потърсена консултция и помощ на НТЛД, са:

  • Любовни връзки и сексуални отношения (40 %)
  • Взаимоотношения с връстници (13 %)
  • Търсене на информация (13 %) – за самата линия (за какво е, в какви случаи може да се ползва)., правата на децата, служби и програми, защитаващи и подпомагащи деца и семесйства.
  • Семейни проблеми (12 %)
  • Насилие над деца (5%)
  • Психосоциални проблеми (6 %) – най-често децата са търсели консултация за проблеми като страхове/тревожност и усещане за самота и изолация.
  • Училищни проблеми (3 %)

През декември са подадени 16 сигнала за деца в риск. Повечето от тях са подадени поради ситуации на насилие над дете – най-често комбинация от физическо и психическо.

Коментари