Общество

Дефектирало уплътнение доведе до малък теч на киселина в Биовет

Написано от Пещераинфо

При разтоварване на азотна киселина необходима за производствени нужди, камион на фирма Мантико – София причинява изтичане на малко количество киселина около 20 литра от дефектирало уплътнение на разтоварващ щуцер.

Съгласно установени процедури теча е локализиран, пропуска е отстранен своевременно и киселината е абсорбирана с пясък, и е неутрализирана с карбонат и вода.

Площадката е почистена и измита!
При неутрализацията част от промивните води изтичат на пътя извън територията на завода.
Пътя е измит и почистен.

Коментари