Култура

Детските кухни в областта са изрядни според РЗИ

Проверката в пазарджишко обхвана регистрираните 5 детски млечни кухни: 2 общински – в Септември и Панагюрище, и 3 частни – в Пазарджик, Велинград и Септември. При контрола бе проследено спазват ли се изискванията на Наредба № 23 за физиологичните норми за хранене на населението при приготвяне на храната. Извърши се оценка на храненето за десет дневен период на база седмични менюта и калкулационни ведомости.Констатациите от тематичната проверка на храненето в детски млечни кухни на територията на област Пазарджик са, че изискванията на Наредба № 23 за физиологичните норми за хранене на населението се спазват. Храната се приготвя по предварително изготвени седмични менюта по утвърдени рецептурници. Спазват се изискванията по отношение на средни енергийни потребности, прием на пълноценен белтък, мазнини и въглехидрати, оценено на база седмични менюта и калкулационни ведомости. На някои кухни са направени препоръки в менютата срещу всяко ястие освен калории да се отбелязва и количеството белтъчини, мазнини и въглехидрати.Не са установени нарушения и не са предприети административно-наказателни мерки.

Коментари