Институции Общество

Десислава Костадинова: Търсете си правата ако имате проблеми с прегледа на болно дете по време на почивка у нас

Народният представител от ГЕРБ Пазарджик Десислава Костадинова постави парламентарен въпрос на министъра на здравеопазването относно достъпа на деца до диагностично-лечебна дейност по черноморските курорти. Повод за задаването на този въпрос станаха множество сигнали до Костадинова за това, че от родителите на болни деца, които са на почивка по Черноморието се изисква заплащане на такса, в повечето случаи в двуцифрен размер, за да бъде прегледано детето им, при положение, че детското здравеопазване у нас е безплатно.

„Ще се съгласите с мен, че не е нормално да отидеш на почивка, детето ти да се разболее и за един преглед на родителите да им се искат между 20 и 40 лв. Пред мен не веднъж са поставяни на вниманието подобни случаи. Рядко обаче потърпевшите подават сигнал за подобни нередности. Добре е обаче да си знаем правата, а в случая държавата гарантира тези на децата ни. И ако аз съм конкретизирала проблема по Черноморието, то това е заради отминалия летен сезон. Но същите правила важат и за зимните курорти и изобщо за цялата страна“, коментира Костадинова.

В тази връзка министър проф.д-р Николай Петров е отговорил, че в Националния рамков договор /НРД/ по чл.53 от Закона за здравното осигуряване между БЛС и НЗОК е заложена възможността при остро възникнал здравословен проблем, здравноосигурените лица, включително и всички деца като задължително здравноосигурени по реда на чл.40, ал 3 от ЗЗЗО, да имат достъп до първична извънболнична медицинска помощ при пребиваване в друго населено място.

Съгласно чл.134 от НРД за медицински дейности за 2017 г., общопрактикуващите лекари/ОПЛ/ оказват първична медицинска помощ на здравноосигурени лица, записани в регистрите им и здравноосигурени лица, временно пребиваващи за срок от 1 до 5 месеца извън здравния район, в който са избрали ОПЛ. Също така ОПЛ оказва медицинска помощ при условията и по реда на НРД и на здравноосигурени лица от друг здравен район, обърнали се към изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ инцидентно по повод на остри състояние.

От друга страна чл.3а от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ гласи: „Хотелиерите са длъжни да осигуряват на своите гости информация относно месторазположението на най-близките лечебни заведения, сключили договор с НЗОК и медицинската помощ, която те предоставят, включително като я поставят на общодостъпни места в средствата за подслон и в местата за настаняване“.

Здравният министър уверява Десислава Костадинова, че по всички постъпили сигнали за затруднен или отказан достъп на пациенти, потърсили медицинска помощ по повод на остро възникнал здравословен проблем, повереното му ведомство, включително чрез Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Регионалните здравни инспекции по места извършва своевременни проверки. Целта е нормативната уредба, гарантираща достъпа на пациенти до медицинска помощ, да се спазва.

Коментари